Ph.D Scholars Data

Ph.D Scholars Data 2020-21 session

Sr. No.   
Name of Researcher
Name of Guide/ Supervisor
1 Sushil Kumar Prof. Baljit Singh
2 Babita Kumari Dr. Sandeep Chauhan
3 Pooja Jamwal Dr. Sandeep Chauhan
4 Kavita Devi Dr. Kiran Kumar
5 Anamika Ramchaik Dr. Kiran Kumar
6 Tanuj Dr. Rajesh Kumar
7 Vishavnath Dr. Jasvir Singh
8 Chetan Chauhan Dr. Santosh Kumar
9 Ankita Dr. Nisha Sharma
10 Akhil Chaudhary Dr. Nisha Sharma
11 Shubham Sharma Dr. Meena Kumari
12 Shalima Kumari Dr. Maridula Thakur
13 Renuka Sharma Dr. Ramesh Chand Thakur
14 Akshay Sharma Dr. Ramesh Chand Thakur
15 Ankita Kumari Dr. Vikrant Sharma
16 Amrita Prohit Dr. Jasvir Singh
   

 

×