MA Yoga Students

List for MA Yoga 2019 - 2021

 

Sr. no Student Name Email Mobile Number Gender
1 DEEPIKA MEHTA deepikashonna@gmail.com 9805394221 Female
2 DIVYA PRASHAR 24divya.prashar@gmail.com 8219840899 Female
3 DIVYA SHARMA divyasummerhill5@gmail.com 8988124292 Female
4 HEM LATA akshaykumar95911@gmail.com 8219593511 Female
5 JYOTI THAKUR jyotigargdod15@gmail.com 8580975162 Female
6 KAJAL kajalthakurkajal1999@gmail.com 8580859927 Female
7 KIRNA DEVI kiranthakur14sept@gmail.com 9459756145 Female
8 KRITI DASTA kritidasta562@gmail.com 9816247301 Female
9 MONIKA MONIKATHAKUR26AG@GMAIL.COM 7018465190 Female
10 POOJA poojanagta@gmail.com 8894146484 Female
11 PRIYA KUMARI sharma777pia@gmail.com 9459594270 Female
12 RUCHITA ruchitasharma731@gmail.com 8278707378 Female
13 SAPNA DEVI NISHABOHNI@GMAIL.COM 8627061143 Female
14 TANZIN YANGCHEN TANZINYANGCHEN123@GMAIL.COM 8988426530 Female
15 ABHISHEK DOGRA abhidogra03@gmail.com 8894491156 Male
16 ANKUSH ankushdcosta@gmail.com 8091508019 Male
17 ASHISH PAUL ashishpaul212@gmail.com 9459818563 Male
18 HIMMAT SINGH singh.himmat.himmat83@gmail.com 8988193249 Male
19 MAN MOHAN manmohanthakurdnmember927@gmail.com 8350881612 Male
20 MANOJ KUMAR manojmkanmol424@gmail.com 9459228424 Male
21 MOHIT SHARMA mohit91119@gmail.com 9805824513 Male
22 RAMAN GANGTA gangtaraman108@gmail.com 9459036005 Male